Peníze existují v mnoha formách. Může to být cokoliv, co je všeobecně přijímáno jako prostředek směny. To je také jejich nejdůležitejší funkce. Tato funkce je také zásadní a plynou z ní i následující dvě funkce – zúčtovací jednotka a (dočasný) uchovatel hodnoty. Obecně je kterákoliv vyspělá ekonomika bez peněz nepředstavitelná.
kreditky v kapse.jpg

·         Prostředek směny

Jestliže si někdo přeje směnit A za B, nemusí hledat nikoho jiného ochotného směnit přesně totéž B za A, ale stačí mu prodat – směnit za peníze. Všechny transakce se podstatně zjednodušší.
drobné mince.jpg

·         Zúčtovací jednotka

Peníze jsou také společeným jmenovatelem, na který lze převést tak odlišné statky jako je například lidská práce, kapitálové vybavení a surovinové zdroje. Bez ní by podnikatelé nebyli schopni určit, který výrobní způsob je nejlepší, v jaké kvalitě a množství má být vyráběno, protože by nebyli schopni nijak porovnat vzácnost produkčních faktrorů a ani by nebyli schopni rozpoznat zda na trhu lze vůbec výrobek se ziskem prodat.

·         Uchovatel hodnoty

Další výhodou peněz je možnost druhou část nepřímé směny odložit na neurčito, není tedy potřeba, aby se prodej a nákup odehrál v jednom momentě. Peníze jsou drženy jako jedna z forem majetku.

Budoucnost peněz

V současné době dochází k další etapě ve vývoji peněz. Bankovky a mince jsou nahrazovány platebními kartami. Velké převody peněz jsou dnes již prováděny téměř výhradně elektronickou cestou. Je docela možné, že peníze ve formě hotovosti časem zcela vymizí. Nedá se ani vyloučit, že při dalším vývoji vymizí i platební karty. Držitel peněz bude identifikován třeba dle čar na dlani nebo sítnice oka. Takové jsou současné trendy. Může se to stát, ale nemusí. Kam se bude jejich vývoj ubírat dál, zatím není jisté. Jisté je jen jedno. Peníze tu budou tak dlouho, dokud bude lidstvo existovat.