Při uplatňování měsíčních slev na dani je základem vyplnění a vlastnoruční podpis „růžového“ daňového prohlášení u zaměstnavatele. Správně a úplně se nazývá Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období (doplníte rok), pro část zdaňovacího období (vyplníte, od kterého měsíce uplatňujete slevu), dále jen „daňové prohlášení“.
 obchodní školení
Měsíční slevy na základě podepsaného daňového prohlášení:
ü  Základní sleva na poplatníka (vy sami)
ü  Sleva na vlastní studium – omezeno věkem
ü  Sleva na vlastní invaliditu
ü  Sleva na vlastní ZTP/P
ü  Daňové zvýhodnění na dítě
 
V částkách pro rok 2018:
·         Sleva na poplatníka „základní“ činí  2.070,- Kč
·         Při uplatnění ZTP/P  sleva na poplatníka dalších 1.345,- Kč
·         Sleva na studium 335,- Kč
·         Sleva na invaliditu dle postižení činí buď 210,- Kč anebo 420,- Kč
·         Daňové zvýhodnění podle počtu dětí:
–          na první dítě 1.267,- Kč
–          na druhé dítě 1.617,- Kč
–          na třetí a další děti 2.017,- Kč
O měsíční slevy žádáte ve svém daňovém prohlášení při nástupu do zaměstnání anebo v průběhu zaměstnání, pokud dojde ke změně (např. narození dítěte). Taktéž jste povinni zaměstnavateli každou změnu, která má vliv na přiznání slev, písemně oznámit ve svém daňovém prohlášení.
 propiska v ruce
Pouze roční slevy na základě podepsaného daňového prohlášení:
ü  Slevu na manželku/manžela
ü  Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení, tzv. školkovné
 
Dále v ročním zúčtování 1x ročně můžete uplatnit nezdanitelné části základu daně:
ü  Bezúplatná plnění – dary
ü  Úroky z úvěru na financování bytových potřeb
ü  Penzijní připojištění, penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření
ü  Pojistné na soukromé životní pojištění
ü  Členské příspěvky člena odborové organizace
ü  Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání (uplatňuje se výjimečně)
 
Roční slevy uplatňujete u posledního zaměstnavatele v kalendářním roce, a to opět ve svém daňovém prohlášení formou Žádosti o roční zúčtování záloh. Tu musíte podepsat a nejlépe i dokladovat nejpozději do 15.2. následujícího roku. Tzn., že žádost o roční zúčtování za rok 2018 uplatníte u zaměstnavatele od 1.1.2019 do max. 15.2.2019.
 
Ne vždy o tyto slevy a žádosti o roční zúčtování musíte žádat zaměstnavatele. Máte možnost i podání daňového přiznání na finančním úřadu dle místa svého bydliště. Ovšem celou anabází musíte projít sami – vyplnit tiskopis (daňové přiznání), doložit doklady a dodat na FÚ zpravidla do 31.3. následujícího roku.
Pokud máte povinnost podání daňového přiznání, např. máte souběžně se svým zaměstnáním i příjmy z pronájmu vyšší než 6.000,- Kč/rok, podnikáte apod., nesmíte požádat zaměstnavatele o roční zúčtování, ale jste povinni podat v řádném termínu daňové přiznání na finančním úřadu.