Pokud si půjčujeme peníze, pak jednou z věcí, se kterými ve smlouvě souhlasíme, je doba splatnosti Nebankovní hypotéky. To platí i u hypotéky, která se také řadí mezi půjčky, byť účelové. Jedná se o datum, do kterého musí být půjčené peníze splaceny, a to včetně veškerých úroků a poplatků.

Zde se samozřejmě nabízí otázka, jak se tato doba vlastně určuje. Používá se k tomu hned několik metod, které se navzájem kombinují tak, aby vytvořily časovou škálu, která bude vyhovovat oběma stranám. Pro dlužníka je totiž výhodnější, pokud bude delší, zatímco pro poskytovatele se hodí spíše kratší doba, neboť své peníze dostane rychleji zpět.

uzavírání půjčky

Tím hlavním, co rozhoduje, je samozřejmě výše https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/form/VnRodP140101119.jsp půjčené částky. Je koneckonců pochopitelné, že čím více peněz si půjčíte, tím více času budete potřebovat na jejich vrácení. S tím souhlasí všichni poskytovatelé, a je to jedna z prvních věcí, která hraje ve výpočtu doby splatnosti roli.

Další je pak finanční situace žadatele, či spíše jeho čistý měsíční příjem. Od toho se totiž odvíjí to, jak velké splátky si může dovolit. To je také důvod, proč žadatelé chtějí mít tuto dobu co nejdelší – znamená to totiž nižší splátky, což oceňují především lidé sociálně slabší.

splácení půjčky

Svou roli hraje také to, zda máte ručitele či nikoliv. Pokud ano, pak je možné mnohem spíše podmínky upravit tak, jak chce žadatel. V případě, že ručitele nemáte, bude vše samozřejmě mnohem tvrdší, včetně doby splácení.

Samozřejmě se může stát, že nebude možné, aby při příjmu, jaký žadatel má, bylo možné nastavit splátky tak, aby vše mohl splatit v daném termínu. V takovém případě bude žádost zamítnuta. Potom nezbývá nic jiného, než se buď poohlédnout jinde, kde mají podmínky volnější, nebo se bez těchto peněz obejít.

V každém případě bychom však měli půjčku brát až jako poslední možnost řešení naší situace. Snadno totiž můžeme spadnout do dluhové pasti, ze které se budeme dostávat skutečně jen velmi těžko.