Ať se nám to líbí nebo ne, náš životní styl je zásadně ovlivněný životem našich rodičů. Není to přitom nutně v životním stylu jako takovém, ale v přístupu k určitým životním hodnotám. Přístup k povinnostem, vztah k druhým lidem, postoj k financím a tak podobně, to je to, co nás velmi ovlivňuje. Zároveň stěžejní je pro život to, v jaké emoční harmonii nebo disharmonii člověk vyrůstá. Člověk, který žije obklopený láskou, bude mít samozřejmě výhodu.
Vyrovnanost staršího páru
Jsou lidé, kteří mnoho štěstí ovšem neměli a vyrůstali buď v disharmonickém rodinném prostředí, nebo v prostředí emočně chladném. Psychologové se obvykle shodují v tom, že tito lidé jsou předurčeni k tomu, aby sami selhávali v životě i ve vztazích. Ano, je to velmi pravděpodobné, ale člověk má vždy příležitost se změnit, i když to není vůbec snadné.
Samozřejmě to chce vydatnou motivaci a často také pomoc odborníků z řad terapeutů a koučů. Člověk musí být hlavně hodně pravdivý k sobě i ke své rodině a zároveň musí být dost silný v tom, aby dokázal opustit a odpustit všechny křivdy, které na něm byly napáchány.
Zoufalý muž
Život tvoří především osobní vítězství. Jen málokdo získává optimální podmínky do života. Někdo se rodí do rodiny, kde nemají dostatek financí, ale vztahy fungují, někdo zase do rodiny, kde finance mají, ale vztahy nefungují, někdo do rodiny, kde není ani jedno ani druhé. Celá řada lidí se rodí s různými vážnými nemocemi nebo postižením a musí se už od raného dětství s tím naučit žít.
Smutná tvář
Člověk by si ovšem nikdy neměl stýskat nad tím, jak těžký má úděl, ale měl by umět přijmout realitu jako výchozí bod a od toho se odrazit. Stanovovat si reálné cíle a umět si vážit sám sebe za každý drobný úspěch. Je celá řada dovedností, které se dají osvojit i když to rozhodně není vůbec ani trochu snadné, zvláště když nám to rodiče zrovna neusnadnili. Hlavně nikdy nestrkejte hlavu do písku.