Jak připravit co nejlépe předškoláka na nástup do školy? Zkuste ho přihlásit na kurz pro předškoláky. Tyhle přípravy mohou dětem dát hodně. Zkuste to! 

Jde vaše dítě do první třídy? Kurzy pro předškoláky jsou vhodnou přípravou! 

Některé školy nabízejí přímo nulté ročníky, v těch se děti předškolního věku, které mají odklad školní docházky, mohou lépe seznámit se školním prostředím a tak dozrají. Pak ale jsou i kratší přípravky pro děti, které mají jít do první třídy, obvykle se jedná jen o několik lekcí, během kterých se dítě seznámí se školním prostředím, s paní učitelkou i se svými budoucími spolužáky. Pokud vám to přijde zbytečné, věřte, že to dítěti může dát do budoucna mnohem více, než se může zdát. 

školní tabule

Dítě se lépe otrká a školu pozná 

Vždy je nejlepší zařídit si takový kurz ve škole, kam dítě bude nastupovat. Pokud ale doma máte dítě, které musí mít z nějakého důvodu odklad školní docházky, může být vhodnější právě celý nultý ročník. Ten se sice do povinné docházky dětí nezapočítává, ale dítě v něm absolvuje celý školní rok před tím, než nastoupí do první třídy a je to trošku jiné, než být ve školce. Nulté ročníky mají děti připravit na to, jak to ve škole chodí, děti si vyzkouší, jaké to je sedět v lavici po celých pětačtyřicet minut, zároveň je ale ještě nikdo nezkouší, nemají známky a nezažívají hned stres ze školy jako takový. Nabídka takových nultých ročníků ale není v každé škole. 

dítě píše

Co jsou kurzy pro předškoláky 

To kurzy pro předškoláky jsou o něčem jiném. Tam už chodí děti, které do školy opravdu mají nastoupit, jde o jakousi přípravku, do které děti chodí jen po nějaký čas, obvykle se jedná jen o několik lekcí, které vede už paní učitelka, co si děti bude brát i v první třídě v září. Tím se děti s ní seznámí, stejně jako se svými spolužáky, děti si vyzkouší psaní na tabuli a mnohé jiné věci a hlavně si projdou školu, třídu nebo šatny a lépe se sžijí s prostředím. 

Budoucím prvňáčkům totiž právě strach z neznáma dělá obvykle problémy, těm se ale díky podobným kurzům můžete doma pohodlně vyhnout.