Mít na zahradě bazén, alespoň menších rozměrů, je lákavá představa hlavně v parném létě, kdy bychom se rádi osvěžili jinak, než jen pod sprchovací růžicí. Pobyt ve vodě se sluncem nad hlavou je dokonalou relaxací, zahání chmury a deprese a zlepšuje náladu. Nemusíte mít doma zrovna obří plavecký bazén, pro pocit pohody stačí docela malá nádrž, ale než ji umístíte na trávník, měli byste povrch terénu patřičně zabezpečit a upravit.

teploměr v bazénu

Proč se pod bazén vkládá podložka

Stavební firmy zařazují do svého výrobního portfolia i geotextilní podložky. Můžeme se s nimi setkat v mnoha různých činnostech, např. před pokládáním štěrku a následného asfaltového povrchu u pozemních komunikací, při zabezpečení vlakových náspů, zajištění terénních nerovností a nebezpečných míst, kde se může uvolnit padající kamení, při úpravách pozemků, jako jsou zahrady, parkoviště, průmyslové objekty, skladové prostory atd.

voda v bazénu

Funkcí geotextilií je zpevnit podklad, dotvářet jeho požadovaný tvar a chránit okolí před tlakem zeminy, tlakem kamenů, kořenů rostlin a stromů a této vlastnosti lze využít i při zakládání zahradního bazénu.

Plachta pod bazén by se měla klást vždy, když se pod úroveň terénu nebo na jeho povrch pokládají laminátové bazénové nádrže. Laminát je sice velmi kompaktní a pevný, ale zároveň křehký a má omezenou pružnost. Nejcitlivější je právě dno bazénu a právě proto je nutné před pokládkou dobře zabezpečit zemský povrch, konkrétně zbavit jej kamenů, oblázků, kořenů a stavební sutě. Vyrovnat jej pečlivě do roviny, využít výsypku z jemného písku a následně jej zabezpečit geotextilí.

Geotextilní podložky zabrání prorůstání rostlin a kořenů stromů pod bazénem a vyrovnají drobné nerovnosti, které pak působí menší tlakovou silou na laminátové dno. Zároveň redukují výskyt plísní a hniloby v okolí nádrže.